เช่าเลนส์

Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 10-20 (ตัวที่ 1) F4-5.6 12934805 150 THB

 

มกราคม

 • มิกกี้ 0911435412 จอง 21 ม.ค. คืน 21 ม.ค. (1 วัน)
 • มอส 091-849-7961 จอง 24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 10-20 (ตัวที่ 2) F4-5.6 11068915 150 THB

 

มกราคม

 • ดิว จอง 24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 10-20 (ตัวที่ 3) F4-5.6 13386519 150 THB

 

มกราคม

 • แซ๊ก จอง 21-24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (4 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 10-20 (ตัวที่ 4) F4-5.6 13248420 150 THB

งดเช่าก่อนเนาะ

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 10-18 is stm F4.5-5.6 202006060 150 THB
 •  พร 088-698-8642 จอง 15-18 ธ.ค. คืน 18 ธ.ค. (4 วัน)

มกราคม

 • มิกกี้ 0911435412 จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 1) F 3.5-4.5 7852911 220 THB
 • น้าทอม จอง 5-6 ธ.ค. คืนเช้า 7 ธ.ค.  (2 วัน)

มกราคม

 • ต่อ cm จอง 21 ม.ค. คืน 21 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 7819768 220 THB

 

มกราคม

 • แซ๊ก จอง 21-24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (4 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye F 2.8 76454 250 THB

 

มกราคม

 • เจน จอง 17-19 ม.ค. คืน 19 ม.ค. (3 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 F 3.5-4.5 85600636 220 THB
 • เคน 082-1804169 จอง 6 ธ.ค. คืน 6 ธ.ค. (1 วัน)
 • คุณต่อ กทม. 085-142-6261 จอง 28-29 ธ.ค. คืน 29 ธ.ค. (2 วัน)

มกราคม 2559

 • น้องไอซ์ 090-325-0800  จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 11-16 F 2.8 82F7130 220 THB
 • คุณต้น 081-672-8111 จอง 5-6 ธ.ค. คืน 6 ธ.ค. (2 วัน)
 • คุณต้น 081-672-8111 จอง 13-15 ธ.ค. คืน 15 ธ.ค. (3 วัน)
 • คุณพจน์ จอง 26-30 ธ.ค. คืนเช้า 31 ธ.ค. (5 วัน )

มกราคม 2559

 • เจฟฟรี จอง  24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 12-24 II DG F 4.5-5.6 13902266 250 THB

 

มกราคม

 • น้าธี จอง 25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35 F2.8 L II F 2.8 4381161 400 THB
 

 • บอน 0820307061 จอง 5 ธ.ค. คืน 5 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม

 • แซม จอง 24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 1) F4 L F 4 1958191 250 THB
 •  ปีเตอร์ จอง 3 ธ.ค. คืน 3 ธ.ค. (1 วัน)
 • คุณนาจ 0956784907 จอง 5 ธ.ค. คืน 5 ธ.ค. (1 วัน)  รับของ  17.30  วันที่ 4
 • ยีนซ่า จอง 24 ธค คืน 24 ธ.ค.  (1 วัน)

มกราคม

 • น้าธี จอง 17 ม.ค. คืน 17 ม.ค. (1 วัน)
 • ชง จอง 23-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (3 วัน)
 • กอล์ฟ จอง 26 ม.ค. คืน 26 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 2) F4 L F 4 1166608 250 THB
 • ต่อ เนกทีฟ จอง 5-6 ธ.ค. คืน เช้า 7 ธ.ค. (2 วัน)

มกราคม

 • ยีน จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 3) F4 L F 4 1562143 250 THB
 • แซมจอง 6 ธ.ค. คืน 6 ธ.ค. (1 วัน)
 • เนิร์ส จอง 21-22 ธ.ค. คืน 22 ธ.ค. (2 วัน)
 • เนิร์ส จอง 30 ธ.ค. คืน 30 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม

 • เนิส จอง 21-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (5 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 1) F2.8 L F 2.8 486798 400 THB

 งดเช่า ก่อนเนาะ

มกราคม

 • เต็นท์ 089-6337214 จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 2) F2.8 L F 2.8 51888 400 THB
 • แนท จอง 19-20 ธ.ค. คืน 20 ธ.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC (ตัวที่ 1) F 2.8 150562 150 THB

 

มกราคม

 • เชอรี่ จอง 25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC (ตัวที่ 2) F 2.8 167352 150 THB

 

มกราคม

 • ปอ จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 1) F 1.4 50087169 300 THB
 • มาร์กกี้ จอง 13 ธ.ค. คืน 13 ธ.ค. (1 วัน)
 • มาร์กกี้ จอง 19-20 ธ.ค. คืน 20 ธ.ค. (2 วัน)
 • มาร์กกี้ จอง 27 ธ.ค. คืน 27 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม 2559

 • มาร์กกี้ จอง 17 ม.ค. คืน 17 ม.ค. (1 วัน)
 • เวเฟอร์ จอง 21 ม.ค. คืน 21 ม.ค. (1 วัน)
 • ออม จอง 22 ม.ค. คืน 22 ม.ค. (1 วัน)
 • เต็งรัง จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 2) F 1.4 51020817 300 THB
 • ปีเตอร์ จอง 19-20 ธ.ค. คืน 20 ธ.ค. (2 วัน)

มกราคม

 • เติ้ล จอง 20 ม.ค. คืน 20 ม.ค. (1 วัน)
 • มาร์กกี้ จอง 22-23 ม.ค. คืน 23 ม.ค. (2 วัน)
 • ปีเตอร์ จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 35 F 1.4 L 86825 400 THB

 

มกราคม

 • โจโจ้ จอง 23 ม.ค. คืน 23 ม.ค. (1 วัน)
 • ตาว จอง 24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (1 วัน)
 • มอส จอง 25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 40 F 2.8 STM 9021141095 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.8 STM 2905401261 120 THB

 

มกราคม 2559

 • พี้ทจอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 1) F 1.4 53206149 180 THB
 • ปีเตอร์ จอง 13-14 ธ.ค. คืน 14 ธ.ค.
 • ปีเตอร์ จอง 19-20 ธ.ค. คืน 20 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม 2559

 • เติ้ล จอง 24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (1 วัน)
 • K. แจ๊ค 089-191-3267 จอง 25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 2) F 1.4 xxx 180 THB
 • อาร์ม 080-680-9556 จอง 20 ธ.ค. คืน 20 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม 

 • เติ้ล จอง 23 ม.ค. คืน 23 ม.ค. (1 วัน)
 • ปีเตอร์ จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 1) F 1.8 57800633 150 THB
 • ฟูจอง 4-8 ธ.ค. คืน 8 ธ.ค. (5 วัน)

มกราคม

 • เต็งรัง จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 2) F 1.8 13401583 150 THB
 • ใหม่ จอง 3 ธ.ค. คืน 3 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม 

 • K แจ๊ค 089-191-3267 จอง 17 ม.ค. คืน 17 ม.ค. (1 วัน)
 • K แจ๊ค 089-191-3267 จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 3) F 1.8 41701070 150 THB
 • บอน 0820307061 จอง 5 ธ.ค. คืน 5 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม 2559

 • น้าธีจอง 17 ม.ค. คืน 17 ม.ค. (1 วัน)
 • ทอยจอง 22-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (4 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 85 F 1.4 13195932 300 THB

 

มกราคม 2559

 • จูน จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 71972315 180 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 L is  71972315 300 THB

 

มกราคม

 • โจโจ้ จอง 23 ม.ค. คืน 23 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 135 F2 L F 2 181449 350 THB
 • บอน 0820307061 จอง 5 ธ.ค. คืน 5 ธ.ค. (1 วัน)

มกราคม 2559

 • อุ้ยจอง 21 ม.ค. คืน 21 ม.ค. (1 วัน)
 • ตาว จอง 24 ม.ค. คืน 24 ม.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L IS USM F 2.8 xxx 500 THB
 • คุณมาร์ค 094-632-6006 จอง 24 พ.ย. คืนเช้า 7 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 1) F 2.8 040846 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 2) F 2.8 175857 400 THB
 • ต่อ เนกทีฟ จอง 5-6 ธ.ค. คืน เช้า 7 ธ.ค. (2 วัน)
 • คุณอ้อม 089-237-4431 จอง 16-22 ธ.ค. คืน เช้า 23 ธ.ค. (7 วัน)

มกราคม

 • ต่อ เนกทีฟ จอง 24-25 ม.ค. คืน 25 ม.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 L F 4 386051 250 THB

 งดเช่าก่อนเนาะ

 • เคน 082-1804169 จอง 6-8 ธ.ค. คืน 8 ธ.ค. (3 วัน)
 • คุณต่อ กทม. 085-142-6261 จอง 28-29 ธ.ค. คืน 29 ธ.ค. (2 วัน)

 Leave a Reply