Fujifilm

Camera # Price
Fuji X-A10 400 THB

 


Camera # Price
Fuji X-A2 ตัวที่ 1 400 THB

 


Camera # Price
Fuji X-A2 ตัวที่ 2 400 THB

 


Camera # Price
Fuji Instax Mini 25 Polaroid  พร้อมฟิล์ม 1 กล่อง 390 THB
  • งดเช่า

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F2 ตัวที่ 1 180 THB

 

เมษายน

  • ลูกชุบ 097-1894935 จอง 17-24 เม.ย.

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F2 ตัวที่ 2 180 THB

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F1.4 ตัวที่ 1 180 THB

 

มีนาคม

  • คุณอิง 061-6628452 จอง 3 มี.ค.

เมษายน

  • ปิงปอง 095-676-5457 จอง 12-19 เม.ย.

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F1.4 ตัวที่ 2 180 THB

 

เมษายน

  • โน จอง 14 เม.ย.
  • โน จอง 17 เม.ย.
  • โน จอง 19 เม.ย.