กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 100D 300 THB
  • ตาล จอง 1 ต.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 70D 400 THB
  • คุณพิม จอง 29 ก.ย. – 1 ต.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS RP + adaptor 1000 THB

 


Camera # Price
Canon EOS R6 + adaptor 1200 THB