กล้อง(Camera Body)

Camera Serial Number Price
Canon EOS 100D 028071086073 350 THB

พฤศจิกายน

 • ฟลุค ชูเกียรติ จอง 5 พ.ย.

ธันวาคม

 •  คุณพจน์ จอง 23-28 ธ.ค.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 70D xxx 500 THB

 

พฤศจิกายน

 • ดิ๊บ เฉยๆ จอง 4-5 พ.ย.
 • คุณเอก จอง 11 พ.ย.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 1) 061025008203 900 THB
 • พิชิต จอง 29 ต.ค.
 • โน จอง 22-23 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • น้าธีจอง 4-5 พ.ย.
 • น้าธี จอง 11 พ.ย.
 • นี จอง 12 พ.ย. คืนบ่าย 13
 • นี จอง 17 พ.ย. คืน บ่าย 18
 • แซ็ก จอง 19 พ.ย. คืน บ่าย 20
 • ธง 083-9402006 จอง 29 พ.ย.-1 ธ.ค. รับของช่วงบ่าย 29 คืนบ่าย 2 ธ.ค.

มกราคม 61

 • บอส จอง 21-23 ม.ค. 61

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 2) 141028004457 900 THB
 • แซ็ก จอง 18 ต.ค.
 • ปิ๊ก จอง 22 ต.ค.
 • แซ็ก จอง 27 ต.ค.
 • แซ็ก จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • แซ็ก จอง 4 พ.ย. (คืนของไม่เกิน 6 โมง)
 • โน จอง 5 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 6 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 10-11 พ.ย.
 • บอส 084-222-9631 จอง 23-24 พ.ย.

ธันวาคม

 • คุณเอก จอง 28 ธ.ค. คืนบ่าย 28
 • คุณเอก จอง 30 ธ.ค.

มกราคม 61

 • น้าธีจอง 22-23 ม.ค.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 5D Mark III DS126321 1500 THB

 

พฤศจิกายน

 • Taylor จอง 3 พ.ย.