กล้อง(Camera Body)

Camera Serial Number Price
Canon EOS 100D 028071086073 350 THB
 • คุณต่อ ร้านไอติม จอง 17 ธ.ค. รับของ 4 โมง
 • ดิว จอง 20 ธ.ค.
 •  คุณพจน์ จอง 23-28 ธ.ค.
 • น้ำเพชร จอง 29-30 ธ.ค.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 70D xxx 500 THB
 • โดม 097-316-1610 จอง 13-16 ธ.ค. คืนบ่าย 17
 • คุณปู จอง 20-21 ธ.ค.

มกราคม 2561

 • คุณปูเป้ 0819988283 จอง 22-23 ม.ค.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 1) 061025008203 900 THB
 • คุณเบียร์ 0903164354 จอง 16 ธ.ค.
 • นี จอง 20-21 ธ.ค. คืนบ่าย 22
 • เป้ จอง 23 ธ.ค. คืนบ่าย 24

มกราคม 61

 • ธง จอง 14 ม.ค.
 • บอส จอง 21-23 ม.ค. 61

 กุมภาพันธ์

 • โดนัท จอง 17-18 ก.พ.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 2) 141028004457 900 THB
 • แซ็ก จอง 24 ธ.ค.

ธันวาคม

 • ธง จอง 23 ธ.ค.
 • คุณเอก จอง 28 ธ.ค. คืนบ่าย 28
 • คุณเอก จอง 30 ธ.ค.

มกราคม 61

 • ธง จอง 20 ม.ค.
 • น้าธีจอง 22-23 ม.ค.

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 5D Mark III DS126321 1500 THB
 • พี่บอม จอง 13-19 ธ.ค.
 • พี่บอม จอง 21-23 ธ.ค.
 • คุณนัด เชียงดาว จอง 31 ธ.ค. คืนบ่าย 1 ม.ค.