กล้อง(Camera Body)

Camera Serial Number Price
Canon EOS 100D 028071086073 350 THB

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 70D xxx 500 THB
  • โจ จอง 20 ส.ค.
  • นุช จอง 8 ก.ย. คืน บ่าย 9 ก.ย. (1 วัน)

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 1) 061025008203 900 THB
  • งดเช่ากอนเนาะ

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 2) 141028004457 900 THB
  •  เบียร์ 0903164354 จอง 23 ส.ค.

กันยายน

  • คุณปูจอง 8 ก.ย. คืน บ่าย 9 ก.ย.(1 วัน)

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 5D Mark III DS126321 1500 THB