กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 100D 300 THB

 

ธันวาคม

  • จันทร์เจ้า 0955178497 จอง 2 ธ.ค.
  • วิดยา จอง 6 ธ.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 70D 400 THB

 

ธันวาคม

  • วิดยา จอง 6 ธ.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 6D Mark II 800 THB
  • กานต์ 061-030-1103 จอง 23-25 พ.ย.

ธันวาคม

  • ยีนซ่า จอง 3 ธ.ค.
  • คุณอาร์ท 0836222422 จอง 8 ธ.ค. คืนบ่าย 9

มกราคม 64

  • ยีนซ่า จอง 21 ม.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS RP + adaptor 1000 THB

 

ธันวาคม

  • ปาย วิศวะ 090-1518530 จอง 6 ธ.ค. รับเที่ยง 5 + 16-35