กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 100D 300 THB

 


Camera # Price
Canon EOS 70D 400 THB
  • M กรุ๊ป จอง 7-16 ม.ค.
  • สตูฯลำพูน จอง 22 ม.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 6D Mark II 800 THB

 


Camera # Price
Canon EOS RP + adaptor 1000 THB
  • ยีน จอง 23 ม.ค. + 24-70