กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 100D 350 THB
 • ปุย 063-1095086 จอง 15 ธ.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 70D 500 THB
 • ปุย 063-1095086 จอง 10-11 ธ.ค.
 • ปุย 063-1095086 จอง 13-14 ธ.ค.
 • นุช จอง 15 ธ.ค.

 มกราคม

 • แก้ม 0873178779 จอง 22-23 ม.ค. (มัดจำ 500)

 


Camera # Price
Canon EOS 6D ตัวที่ 1 900 THB
 • คุณธง จอง 15 ธ.ค.
 • เต็ม 090-5190414 จอง 19 ธ.ค.
 • คุณธง จอง 22 ธ.ค.
 • แซ็ก จอง 30 ธ.ค. รับของบ่าย 3

มกราคม

 • คุณธง จอง 6 ม.ค.
 • แซ็ก จอง 12 ม.ค.
 • เติ้ล 0873024092 จอง 27 ม.ค.

มีนาคม

 • แซ็ก จอง 1 มี.ค. คืนของดึกๆ

 


Camera # Price
Canon EOS 6D ตัวที่ 2 900 THB
 • เต็ม 090-5190414 จอง 19 ธ.ค.

มกราคม

 • แซ็ก จอง 22 ม.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 6D Mark II 1200 THB
 • คุณ ต่อ 08-4639-6396 จอง 16 ธ.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 5D Mark III 1200 THB
 • น้าเก่ง จอง 18 ธ.ค. คืน บ่าย 19
 • น้าเก่ง จอง 22 ธ.ค. คืน บ่าย 23
 • โจโจ้ จอง 29 ธ.ค. คืนบ่าย 30

มกราคม

 • น้าเก่ง จอง 1 ม.ค.
 • น้าเก่ง จอง 18-19 ม.ค. คืน บ่าย 20

กุมภาพันธ์

 • น้าเก่ง จอง 17 ก.พ. คืน บ่าย 18