กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 70D 400 THB
  • พระวรเชษฐ์ 093-232-2255 จอง 20-23 มิ.ย.

 


Camera # Price
Canon EOS RP + adapter 800 THB
  • น้าโย จอง 21 มิ.ย. รับ 20 บ่าย
  • จีโน่ 084-047-8898 จอง 22 มิ.ย.

 


Camera # Price
Canon EOS R + adapter 1000 THB
  • ไอติม จอง 25-26 มิ.ย. คืนบ่าย 27
  • โป จอง 28 มิ.ย.

 


Camera # Price
Canon EOS R6 + adapter 1200 THB
  • Liam จอง 23-28 มิ.ย.