กล้อง(Camera Body)

Camera Serial Number Price
Canon EOS 100D 028071086073 350 THB

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 70D xxx 500 THB
  • น้องเก่ง จอง 22-25 มิ.ย. คืน 25 มิ.ย. (4 วัน)

กรกฎาคม

  • คุณเอก Trinine Trn 096-184-6295 จอง 7 ก.ค. คืน 7 ก.ค. (1 วัน)
  • คุณเอก Trinine Trn 096-184-6295 จอง 30 ก.ค. – 2 ส.ค. (4 วัน) รับของบ่าย3 

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 1) 061025008203 900 THB
  •  คุณนัด เชียงดาว 098-7802875 จอง 25 มิ.ย. คืนบ่าย 26 มิ.ย. (1 วัน)

กรกฎาคม

  • ดิ๊บเฉยๆ จอง 2 ก.ค. คืน 2 ก.ค. (1 วัน)

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 6D (ตัวที่ 2) 141028004457 900 THB
  •  เนส เช่าเลนส์ จอง 26 มิ.ย. คืน 26 มิ.ย. (1 วัน)
  • แน่ 0813002759 จอง 1-2 ก.ค. คืนบ่าย 3 ก.ค. (2 วัน)

 


Camera Serial Number Price
Canon EOS 5D Mark III DS126321 1500 THB