กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 100D 350 THB
 • คุณโอ 093-284-5500 จอง 25-28 ต.ค. คืน บ่าย 29  

พฤศจิกายน

 • จ๋า 090-1473421 จอง 27 พ.ย.-1 ธ.ค.

 


Camera # Price
Canon EOS 70D 500 THB
 •  คุณหมู 095-6721899 จอง 18 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • น้าธี จอง 10 พ.ย.

 


Camera # Price
Canon EOS 6D ตัวที่ 1 900 THB
 • เปรม จอง 20 ต.ค.
 • คุณทอย จอง 28 ต.ค. คืน บ่าย 29

พฤศจิกายน

 • อ มะนาว จอง 1-2 พ.ย.
 • เณรเป่า จอง 4 พ.ย. รับ 3 พ.ย. บ่าย 2
 • แซ็ก จอง 9 พ.ย.
 • อาร์ต 061-2650099 จอง 10 พ.ย.

ธันวาคม

 • ไอซ์คูล จอง 9 ธ.ค. รับของ 4 โมง

 


Camera # Price
Canon EOS 6D ตัวที่ 2 900 THB
 • บอส จอง 27 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • เปรม line จอง 9-11 พ.ย.

 


Camera # Price
Canon EOS 5D Mark III 1500 THB

 

 พฤศจิกายน

 • น้าสุธิน จอง 9 พ.ย. คืน บ่าย 10 พ.ย.
 • เก่งวิช จอง 17 พ.ย.

ธันวาคม

 • เก่งวิช จอง 30 ธ.ค.