กล้อง(Canon Body)

Camera # Price
Canon EOS 100D 350 THB
  • คุณศิริ 0646716747 จอง 20-21 ก.พ.

 


Camera # Price
Canon EOS 70D 500 THB

 


Camera # Price
Canon EOS 6D ตัวที่ 1 900 THB
  • บิ๊ก 0931906817 จอง 23 ก.พ.

มีนาคม

  • น้าธี จอง 8 มี.ค.

เมษายน

  • เคียว062-253-8432 จอง 14 เม.ย.

 


Camera # Price
Canon EOS 6D ตัวที่ 2 900 THB

 


Camera # Price
Canon EOS 6D Mark II 1200 THB
  • คุณบอย 080-6691900 จอง 15 ก.พ. คืนบ่าย 16

 


Camera # Price
Canon EOS 5D Mark III 1200 THB
  • น้าเก่ง จอง 17 ก.พ. คืน บ่าย 18