Sony

Camera # Price
Sony a5100 300 THB

 


Camera # Price
Sony a6400 500 THB

 


Camera # Price
Sony a7 II 600 THB

 


Camera # Price
Sony a7 III ตัวที่ 1 1000 THB
  • บ๊อบบี้ จอง 6 ส.ค.

 


Camera # Price
Sony a7 III ตัวที่ 2 1000 THB

 


Adapter # Price
metabones mk V 200 THB
  • รับเบอร์ จอง 26 ก.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sigma E 16 (apsc) F1.4 220 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony E 10-18 OSS (apsc) F4 250 THB

 


Lense F-Stop # Price
Tamron FE 17-28 F2.8 400 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 16-35 ZA OSS F4 400 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony E PZ 18-105 G OSS (apsc) F4 250 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 24-70 ZA  OSS F4 400 THB

 

พฤศจิกายน

  • เก่งวิทย์ จอง 28 พ.ย.

 


Lense F-Stop # Price
Tamron FE 28-75   F2.8 400 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 28-70 OSS  F3.5-5.6 100 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sigma E 30 (apsc) F1.4 180 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 35 F1.8 250 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 50 F1.8 180 THB

 

พฤศจิกายน

  • เก่งวิทย์ จอง 28 พ.ย.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 55 ZA F1.8 ตัวที่ 1 300 THB
 

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 55 ZA F1.8 ตัวที่ 2 300 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 85 F1.8 ตัวที่ 1 300 THB
  • คิบอม จอง 1 ส.ค. รับ บ่าย 31 ก.ค.
  • บ๊อบบี้ จอง 6 ส.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 85 F1.8 ตัวที่ 2 300 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 90 Macro G OSS F2.8 350 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 70-200 GM OSS F2.8 800 THB