เลนส์(Lens)

Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 1) F4-5.6 xxx 220 THB
 • ศิลป์ จอง 28 มิ.ย. คืน 28 มิ.ย. (1 วัน)

กรกฎาคม

 • ศิลป์ จอง 15 ก.ค. คืน​15 ก.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 85600636 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 3) F 3.5-4.5 xxx 220 THB

 

กรกฎาคม

 • คุณเอก Trinine Trn 096-184-6295 จอง 7 ก.ค. คืน 7 ก.ค. (1 วัน)
 • คุณเอก Trinine Trn 096-184-6295 จอง 30 ก.ค. – 2 ส.ค. (4 วัน) รับของบ่าย3 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 10-18 is stm F4.5-5.6 202006060 150 THB
 •  คุณอั๋น 081-020-0719 จอง 26-28 มิ.ย. คืน 28 มิ.ย. (3 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 1) F 3.5-4.5 7852911 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 7819768 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 1) F 2.8 76454 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 2) F 2.8 xxx 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 11-16 F 2.8 82F7130 220 THB

งดเช่าก่อนเนาะ 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35  (ตัวที่ 1) F2.8 L II F 2.8 4381161 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35 (ตัวที่ 2) F2.8 L II F 2.8 xxx 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 1) F4 L F 4 1958191 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 2) F4 L F 4 1166608 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 3) F4 L F 4 1562143 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 4) F4 L F 4 1166531 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 5) F4 L F 4 xxx 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 1) F2.8 L F 2.8 486798 400 THB
 • คุณกี้ จอง 28 มิ.ย. คืน 28 มิ.ย. (1 วัน)

กรกฎาคม

 • ดิ๊บเฉยๆ จอง 2 ก.ค. คืน 2 ก.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 2) F2.8 L F 2.8 51888 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC (ตัวที่ 1) F 2.8 150562 150 THB


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC (ตัวที่ 2) F 2.8 167352 150 THB
 • งดเช่าก่อนเนาะ

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 1) F 1.4 50087169 300 THB
 • แน่ 0813002759 จอง 1-2 ก.ค. คืนบ่าย 3 ก.ค. (2 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 2) F 1.4 51020817 300 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 35 F 1.4 L 86825 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 40 F 2.8 STM 9021141095 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.8 STM 2905401261 120 THB
 •  คุณอั๋น 081-020-0719 จอง 26-28 มิ.ย. คืน 28 มิ.ย. (3 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 1) F 1.4 53206149 180 THB

 

กรกฎาคม

 • คุณเอก Trinine Trn 096-184-6295 จอง 30 ก.ค. – 2 ส.ค. (4 วัน) รับของบ่าย3 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 2) F 1.4 xxx 180 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 50  F 1.4 Art xxx 300 THB

 

กรกฎาคม

 • ศิลป์ จอง 15 ก.ค. คืน​15 ก.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.2 L 2180757 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 1) F 1.8 57800633 150 THB
 •  ใหม่ จอง 5-7 ก.ค. คืน 7 ก.ค.  (3 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 2) F 1.8 13401583 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 3) F 1.8 41701070 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 71972315 180 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 L is  71972315 300 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 135 F2 L F 2 181449 350 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L IS USM F 2.8 xxx 500 THB

 

กันยายน

 • ทอย จอง 9 ก.ย. คืน 9 ก.ย. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 1) F 2.8 040846 400 THB

 

กรกฎาคม

 • ซี่ จอง 20 ก.ค. คืน 20 ก.ค. (1 วัน)
 • วะ จอง 22 ก.ค. คืน 22 ก.ค. (1 วัน)

กันยายน

 •  วะ จอง 9 ก.ย. คืน 9 ก.ย. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 2) F 2.8 175857 400 THB

 

กรกฎาคม

 • ใหม่ จอง 9 ก.ค. คืน 9 ก.ค. (1 วัน) 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 L (ตัวที่ 1) F 4 386051 250 THB
 • ศิลป์ จอง 28 มิ.ย. คืน 28 มิ.ย. (1 วัน)

กรกฎาคม

 • ไอซ์ 0823933445 จอง 2 ก.ค. คืน 2 ก.ค. (1 วัน)
 •  ใหม่ จอง 9 ก.ค. คืน 9 ก.ค. (1 วัน)

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 (ตัวที่ 2) F 4 386051 250 THB