เลนส์ (Canon Lens)

Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 1) F4-5.6 xxx 220 THB
 • ไอซ์ ศุภฤกษ์ จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 85600636 220 THB
 • อัด เช่า 15 ก.พ.
 • แฟ้ม 0870474174 จอง 18-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 3) F 3.5-4.5 xxx 220 THB
 • ปอ แม่โจ้ 089-726-7263 จอง 18 ก.พ. 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 10-18 is stm F4.5-5.6 202006060 150 THB
 • คิม 088-807-7123 จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 1) F 3.5-4.5 7852911 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 7819768 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 1) F 2.8 76454 250 THB
 • โบท จอง 14 ก.พ.
 • โข่ง จอง 19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 2) F 2.8 xxx 250 THB
 • ฟลุ๊ค จอง 17-20 ก.พ. 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35  (ตัวที่ 1) F2.8 L II F 2.8 4381161 400 THB
 • เต้ แม่โจ้ จอง 15 ก.พ.
 • มิกซ์ จอง 17 ก.พ.
 • นก 063-452-9229 จอง 18-20 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35 (ตัวที่ 2) F2.8 L II F 2.8 xxx 400 THB
 • เต้ แม่โจ้ 093-469-7778 จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 1) F4 L F 4 1958191 250 THB
 • ยีนซ่า จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 2) F4 L F 4 1166608 250 THB
 • น้าธี จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 3) F4 L F 4 1562143 250 THB
 • โยชิ จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 4) F4 L F 4 1166531 250 THB
 • คุณพัน 084-894-3523 จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 5) F4 L F 4 xxx 250 THB
 •  พัท จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 1) F2.8 L F 2.8 486798 400 THB
 • พลอย จอง 17 ก.พ.
 • เกมส์ 087-303-6404 จอง 18 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 2) F2.8 L F 2.8 51888 400 THB
 • โตโต้ 0897557425 จอง 18 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC F 2.8 150562 150 THB
 • อัด จอง 14-19 ก.พ. มารับ 13 บ่าย 3 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 1) F 1.4 50087169 300 THB
 • โดนัท จอง 17-19 ก.พ.
 • ใหม่ จอง 24-25 ก.พ.
 • พลอย จอง 28 ก.พ.

มีนาคม

 • พลอย จอง 2 มี.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 2) F 1.4 51020817 300 THB
 • ไอซ์ ศุภฤกษ์ จอง 17-18 ก.พ.
 • เนิส จอง 19 ก.พ.
 • แซ็ก จอง 25 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 35 F 1.4 L 86825 400 THB
 • ไอซ์ กาแล จอง 15 ก.พ.
 • ใหม่ จอง 17-18 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 40 F 2.8 STM 9021141095 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.8 STM 2905401261 120 THB
 • เฟิร์ส 0998189176 จอง 17 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 1) F 1.4 53206149 180 THB
 • ไอซ์ ศุภฤกษ์ จอง 19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 2) F 1.4 xxx 180 THB
 • ม.ไมค์ จอง 14-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 50  F 1.4 Art xxx 300 THB
 • น้าธี จอง 17-19 ก.พ.
 • หมง จอง 24 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.2 L 2180757 400 THB
 • หมง จอง 17-18 ก.พ. คืนบ่าย 19 รับของบ่ายๆ 16

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 1) F 1.8 57800633 150 THB
 • แฟ้ม 0870474174 จอง 18-19 ก.พ.
 • แซ็ก จอง 25 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 2) F 1.8 13401583 150 THB
 • คุณพัน 084-894-3523 จอง 17-19 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 3) F 1.8 41701070 150 THB
 • ปอม 081-8827495 จอง 17-18 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 71972315 180 THB
 •  กิ๊ก 0903161538 จอง 17-19 ก.พ. คืนบ่าย 20

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 L is  71972315 300 THB
 •  เป้ จอง 21 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 135 F2 L F 2 181449 350 THB
 • เจนวิทย์ จอง 17-19 ก.พ. 

มีนาคม

 •  พี่ vip 099-858-5850  จอง 24 มี.ค. คืน บ่าย 25

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L IS USM F 2.8 xxx 500 THB
 • เณร จอง 21 ก.พ.
 • พลอย จอง 28 ก.พ.

มีนาคม

 • พลอย จอง 2 มี.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 1) F 2.8 040846 400 THB
 • วะ จอง 15 ก.พ.
 • โอปอ 0821706166 จอง 18 ก.พ.

มีนาคม

 • อ เก๊ต จอง 3 มี.ค.

เมษายน

 • อ.เก็ต จอง 12-15 เม.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 2) F 2.8 175857 400 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 L (ตัวที่ 1) F 4 386051 250 THB
 • ยีนซ่า จอง 18 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 (ตัวที่ 2) F 4 386051 250 THB
 •  นิค จอง 15 ก.พ.