เลนส์ (Canon Lens)

Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 1) F4-5.6 xxx 220 THB
 • โน จอง 16 ธ.ค. คืนบ่าย 17
 • คุณชิด จอง 19-20 ธ.ค.
 • คุณหนึ่ง 097-978-2275 จอง 24 ธ.ค.
 • คุณธนา จอง 30-31 ธ.ค. 

มกราคม

 • ฟลุค 089-838-2807 จอง 13 ม.ค. คืน 14 ม.ค.
 • บีม จอง 20 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 85600636 220 THB
 • ไอซ์ จอง 17 ธ.ค.
 • ศิลป์ จอง 30 ธ.ค. 

มกราคม

 • ฟลุค 089-838-2807 จอง 13 ม.ค. คืน 14 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 3) F 3.5-4.5 xxx 220 THB
 • คุณหนึ่ง 097-978-2275 จอง 30 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 10-18 is stm F4.5-5.6 202006060 150 THB
 • อาท ทาแดง จอง 17 ธ.ค.
 • หมอ จอง 23-24 ธ.ค. รับ บ่าย 4 โมง 22

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 1) F 3.5-4.5 7852911 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 7819768 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 1) F 2.8 76454 250 THB

 

มกราคม

 • ชงจ๋า จอง 22 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 2) F 2.8 xxx 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35  (ตัวที่ 1) F2.8 L II F 2.8 4381161 400 THB
 • น้าเก่ง จอง 19 ธ.ค.
 • ใหม่ จอง 23 ธ.ค. คืนบ่าย 24

มกราคม

 • เบส 0828845518 จอง 7 ม.ค.
 • โบนัส 0992929062 จอง 14 ม.ค.
 • เบส 095-145-6758 จอง 17-18 ม.ค
 • มอส 0973086498 จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35 (ตัวที่ 2) F2.8 L II F 2.8 xxx 400 THB
 •  โก้ จอง 18 ธ.ค. คืน บ่าย 19 ธ.ค.

มกราคม 61

 • บอส จอง 21-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 1) F4 L F 4 1958191 250 THB
 • โยชิ จอง 16-17 ธ.ค. คืนบ่าย 18 ธ.ค.
 • โยชิ จอง 23-24 ธ.ค. คืนบ่าย 25 ธ.ค.
 • โยชิ จอง 31 ธ.ค. – 1ม.ค. คืนบ่าย 2 ม.ค.

มกราคม

 • น้าธี จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 2) F4 L F 4 1166608 250 THB
 • อัท 087-7270701 จอง 21 ธ.ค.
 •  ยีนซ่า จอง 24 ธ.ค.

มกราคม

 • โยชิ จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 3) F4 L F 4 1562143 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 4) F4 L F 4 1166531 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 5) F4 L F 4 xxx 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 1) F2.8 L F 2.8 486798 400 THB
 • ตอย จอง 16 ธ.ค. รับ 16 บ่าย
 • คุณหนุ่ม จอง 17 ธ.ค. รับของที่บ้าน
 • พูห์ จอง 21 ธ.ค. 
 • เป้ จอง 23 ธ.ค. คืนบ่าย 24
 • คุณเอก จอง 28 ธ.ค. 
 • คุณเอก จอง 30 ธ.ค.

มกราคม 61

 • ไอซ์ iceza จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 2) F2.8 L F 2.8 51888 400 THB
 •  น้าเก่ง จอง 23 ธ.ค.
 • คุณหนึ่ง 097-978-2275 จอง 24 ธ.ค.
 • เชอล็อก ฟาร์ม จอง 29 ธ.ค.
 • คุณหนึ่ง 097-978-2275 จอง 30 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC F 2.8 150562 150 THB
 •  อัฐ จอง 16-18 ธ.ค. รับ บ่าย 15 คืน บ่าย 18 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 1) F 1.4 50087169 300 THB
 • ใหม่ จอง 17 ธ.ค.
 • เดวิด จอง 21 ธ.ค. รับ บ่าย 20 
 • หมอ จอง 23-24 ธ.ค. รับ บ่าย 4 โมง 22
 • โบท 081-032-9522 จอง 30 ธ.ค.

มกราคม 61

 • ฟลุค 089-838-2807 จอง 13 ม.ค. คืน 14 ม.ค.
 • โบท 081-032-9522 จอง 21 ม.ค.
 • น้าธี จอง 22-23 ม.ค.

กุมภาพันธ์

 • โดนัท จอง 17-18 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 2) F 1.4 51020817 300 THB
 • อ.เก็ท จอง 17 ธ.ค.
 • ใหม่ จอง 19 ธ.ค.
 • แซ็ก จอง 24 ธ.ค.

มกราคม

 • ใหม่ จอง 14 ม.ค.
 • ใหม่ จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 35 F 1.4 L 86825 400 THB
 • ไมค์ เด็กชง จอง 24 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 40 F 2.8 STM 9021141095 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.8 STM 2905401261 120 THB
 • ดิว จอง 20 ธ.ค.
 • น้ำเพชร จอง 29-30 ธ.ค.

มกราคม

 • มาร์กกี้ จอง 17-18 ม.ค.
 • บีม จอง 20 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 1) F 1.4 53206149 180 THB
 • อัท 087-7270701 จอง 21 ธ.ค.
 • แซ็ก จอง 24 ธ.ค.

มกราคม

 • มาร์กกี้ จอง 17-18 ม.ค.
 • มาร์กกี้ จอง 24 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 2) F 1.4 xxx 180 THB
 • ศิลป์ จอง 15-16 ธ.ค. รับ บ่าย 14
 • ศิลป์ จอง 30 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 50  F 1.4 Art xxx 300 THB

 

 มกราคม

 • มอส 0973086498 จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.2 L 2180757 400 THB

 

มกราคม 61

 • บอส จอง 21-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 1) F 1.8 57800633 150 THB
 • ป๊อบ 0970465301 จอง 19 ธ.ค. คืนบ่าย 20
 • คุณหนึ่ง 097-978-2275 จอง 24 ธ.ค.
 • คุณหนึ่ง 097-978-2275 จอง 30 ธ.ค.

มกราคม

 • น้าธี จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 2) F 1.8 13401583 150 THB
 • พิม 084-502-9761 จอง 19-24 ธ.ค. 

มกราคม

 • มิน จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 3) F 1.8 41701070 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 71972315 180 THB
 • น้าเก่ง จอง 24-25 ธ.ค. คืน บ่าย 26 ธ.ค. 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 L is  71972315 300 THB
 • ต่อ เนกทีฟ จอง 23-24 ธ.ค. 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 135 F2 L F 2 181449 350 THB
 •  Tatina จอง 16 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L IS USM F 2.8 xxx 500 THB
 • คุณนัด เชียงดาว จอง 31 ธ.ค. คืนบ่าย 1 ม.ค.

มกราคม

 • โบนัส 0992929062 จอง 14 ม.ค.
 • เบส 095-145-6758 จอง 17-18 ม.ค

กุมภาพันธ์

 • ทอย จอง 3 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 1) F 2.8 040846 400 THB
 • พีท จอง 16-17 ธ.ค. คืนบ่าย 18
 • คุณปู จอง 20-21 ธ.ค.
 • ธง จอง 23 ธ.ค.
 • เจ เชียงดาว จอง 30 ธ.ค.

มกราคม

 • ธง จอง 14 ม.ค.
 • ธง จอง 20 ม.ค.
 • มิน จอง 22 ม.ค.

กุมภาพันธ์

 • วะ จอง 3 ก.พ.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 2) F 2.8 175857 400 THB
 • อาร์ม จอง 16 ธ.ค.
 • ปุณณรัตน์ 0817169890 จอง 24 ธ.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 L (ตัวที่ 1) F 4 386051 250 THB
 • นี จอง 20-21 ธ.ค. บ่าย 22

มกราคม 2561

 • คุณปูเป้ 0819988283 จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 (ตัวที่ 2) F 4 386051 250 THB
 • ใหม่ จอง 17 ธ.ค. รับ 15 คืนบ่าย 18