เลนส์(Lens)

Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 1) F4-5.6 xxx 220 THB
 • แซ็ก จอง 18 ต.ค.
 • ไอซ์ ศุภฤกษ์ จอง 26 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • ไอซ์ อานนท์ จอง 4 พ.ย.
 • บีม จอง 6 พ.ย.
 • ฟลุค จอง 11 พ.ย.

ธันวาคม

 • คุณธนา จอง 30-31 ธ.ค. 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 85600636 220 THB

 

พฤศจิกายน

 • น็อป จอง 4 พ.ย.
 • วีรินท์รดา จอง 5-6 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF-S 10-22 (ตัวที่ 3) F 3.5-4.5 xxx 220 THB

 งดเช่า

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 10-18 is stm F4.5-5.6 202006060 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 1) F 3.5-4.5 7852911 220 THB

 

พฤศจิกายน

 • ดิ๊บ เฉยๆ จอง 4-5 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tokina 10-17 fisheye (ตัวที่ 2) F 3.5-4.5 7819768 220 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 1) F 2.8 76454 250 THB
 •  โบท จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • โบ้ท จอง 4 พ.ย.
 • ซี่ จอง 5 พ.ย.
 • โข่ง จอง 10 พ.ย.
 • อ เก๊ต จอง 11 คืน 12 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon EF 15 fisheye (ตัวที่ 2) F 2.8 xxx 250 THB

 งดเช่า

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35  (ตัวที่ 1) F2.8 L II F 2.8 4381161 400 THB
 • โอ๊ต แมสคอม จอง 15-16 ต.ค. คืนบ่าย 17
 • โอ๊ต แมสคอม จอง 26-27 ต.ค. คืนบ่าย 28

พฤศจิกายน

 • โอ๊ต แมสคอม จอง 5-6 พ.ย. คืนบ่าย 7

มกราคม

 • มอส 0973086498 จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 16-35 (ตัวที่ 2) F2.8 L II F 2.8 xxx 400 THB

 

พฤศจิกายน

 • คุณโอ จอง 4 พ.ย.
 • ซี่ จอง 6 พ.ย.
 • ใหม่จอง 12 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 19 พ.ย. คืน บ่าย 20
 • บอส 084-222-9631 จอง 23-24 พ.ย.

มกราคม 61

 • บอส จอง 21-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 1) F4 L F 4 1958191 250 THB
 • ซี่ จอง 20-21 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • โยชิ จอง 5 พ.ย.
 • โยชิ จอง 17 พ.ย.

มกราคม

 • น้าธี จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 2) F4 L F 4 1166608 250 THB
 • ปิ๊ก จอง 22 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • น้าธีจอง 4-5 พ.ย 
 • น้าธี จอง 11 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 3) F4 L F 4 1562143 250 THB

 

พฤศจิกายน

 • ยีนซ่า จอง 4-5 พ.ย.
 • คุณโอ จอง 7 พ.ย.
 • คุณโอ จอง 9 พ.ย.
 • ยีนซ่า จอง 19 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 4) F4 L F 4 1166531 250 THB

 

พฤศจิกายน

 • คุณากร จอง 4-5 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 17-40 (ตัวที่ 5) F4 L F 4 xxx 250 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 1) F2.8 L F 2.8 486798 400 THB
 • ซี่จอง 19 ต.ค.
 • ซี่ จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • ซี่ จอง 4-5 พ.ย.
 • ตั้ม จอง 10 พ.ย.
 • แบงค์ โลนลี่ จอง 14 พ.ย.
 • ธง 083-9402006 จอง 29 พ.ย.-1 ธ.ค. รับของช่วงบ่าย 29 คืนบ่าย 2 ธ.ค.

ธันวาคม

 • คุณเอก จอง 28 ธ.ค. 
 • คุณเอก จอง 30 ธ.ค.

มกราคม 61

 • ไอซ์ iceza จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 24-70 (ตัวที่ 2) F2.8 L F 2.8 51888 400 THB
 • ต้อน  HD จอง 14-15 ต.ค.
 • พิชิต จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • พงษ์ 0925086161 จอง 4 พ.ย.
 • แบงค์ โลนลี่ จอง 6 พ.ย.
 • แบงค์โลนลี่ จอง 18 พ.ย.

มกราคม 61

 • แบงค์ โลนลี่ จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Tamron 17-50 VC F 2.8 150562 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 18-55 IS F 3.5-5.6 XXX 60 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 1) F 1.4 50087169 300 THB
 • k เอี๊ยม จอง 15-16 ต.ค.
 • เน จอง 22-23 ต.ค.
 • ไอซ์ ศุภฤกษ์ จอง 26 ต.ค.
 • มาร์กกี้ จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • น้าธี จอง 4 พ.ย.
 • เอี้ยม 0821899638 จอง 5 พ.ย. 
 • ตอย จอง 10 พ.ย.
 • น้าธี จอง 11 พ.ย.
 • เน จอง 17 พ.ย.

มกราคม 61

 • น้าธี จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 35 (ตัวที่ 2) F 1.4 51020817 300 THB
 • พงษ์ 0925086161 จอง 22 ต.ค.
 • แซ็ก จอง 27 ต.ค.
 • อั๊พ จอง 30 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • แซ็ก จอง 4 พ.ย.
 • ใหม่ จอง 5 พ.ย.
 • ใหม่ จอง 7 พ.ย.
 • โข่ง จอง 10 พ.ย.
 • จูน จอง 11 พ.ย.
 • ใหม่ จอง 19 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 35 F 1.4 L 86825 400 THB

 

พฤศจิกายน

 • ใหม่ จอง 4 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 40 F 2.8 STM 9021141095 150 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.8 STM 2905401261 120 THB

 

พฤศจิกายน

 • Taylor จอง 3 พ.ย. 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 1) F 1.4 53206149 180 THB
 • แซ็ก จอง 27 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • ไอซ์ อานนท์ จอง 4 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 6 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 10-11 พ.ย.
 • ฟลุค ชูเกียรติ 090-204-4286 จอง 17-22 พ.ย. คืนบ่าย 23

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50 (ตัวที่ 2) F 1.4 xxx 180 THB

 

พฤศจิกายน

 • ต่อ ปิน จอง 4 พ.ย.
 • ฟลุค ชูเกียรติ 090-204-4286 จอง 5 พ.ย.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Sigma 50  F 1.4 Art xxx 300 THB
 • โน จอง 22-23 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • ดิ๊บ เฉยๆ จอง 4-5 พ.ย.

 มกราคม

 • มอส 0973086498 จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 50  F 1.2 L 2180757 400 THB
 • มาร์กกี้ จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • โก้ จอง 4 พ.ย.
 • ซี่จอง 6 พ.ย.

มกราคม 61

 • บอส จอง 21-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 1) F 1.8 57800633 150 THB
 • แซ็ก จอง 18 ต.ค.

พฤษจิกายน

 • น้าธี จอง 4-5 พ.ย.

มกราคม

 • น้าธี จอง 22-23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 2) F 1.8 13401583 150 THB
 • ใหม่ จอง 16-18 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • แซ็ก จอง 4 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 6 พ.ย.
 • น้าธี จอง 11 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 19 พ.ย. คืน บ่าย 20

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 85 (ตัวที่ 3) F 1.8 41701070 150 THB
 • งดเช่า

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 71972315 180 THB
 •  งดเช่าค่ะ

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 100 Macro F 2.8 L is  71972315 300 THB

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 135 F2 L F 2 181449 350 THB
 • ปิ๊ก จอง 22 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • ดรีม 080-123-9307 จอง 4-5 พ.ย

ธันวาคม

 • ดรีม 080-123-9307 จอง 23 ธ.ค.

มกราคม

 • มอส 0973086498 จอง 23 ม.ค.

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L IS USM F 2.8 xxx 500 THB

 

พฤศจิกายน

 • อาร์ต 061-265-0099 จอง 11 พ.ย.
 • บีม 083-9461193 จอง 13 พ.ย. ใช้เย็น 12 

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 1) F 2.8 040846 400 THB
 • แซ็ก จอง 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • คุณากร จอง 5 พ.ย.
 • บีม จอง 6 พ.ย.
 • แซ็ก จอง 10-11 พ.ย.
 • คุณปู จอง 12 พ.ย.คืนบ่าย 13
 • คุณปู จอง 17 พ.ย. คืน บ่าย 18

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f2.8 L (ตัวที่ 2) F 2.8 175857 400 THB

 

 พฤศจิกายน

 • ซี่ จอง 4-5 พ.ย.
 • คุณโอ จอง 7 พ.ย.
 • คุณโอ จอง 9 พ.ย.
 • อ.เก็ต จอง 11 พ.ย. คืน 12
 • นี จอง 17 พ.ย. คืน บ่าย 18

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 L (ตัวที่ 1) F 4 386051 250 THB
 • คุณตั้ม จอง 22 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • คุณโอ จอง 4 พ.ย.
 • นี จอง 12 พ.ย. คืนบ่าย 13

 


Lense F-Stop Serial Number Price
Canon 70-200 f4 (ตัวที่ 2) F 4 386051 250 THB
 • กอล์ฟ ครับ จอง 16 ต.ค.

พฤศจิกายน

 • เวเฟอร์ จอง 4 พ.ย.